רשימת פרסומים – עמית קני

מאמרים

RAPHAEL LINKER,* AMIT KENNY, AVI SHAVIV, LIVIU SINGHER, and ITZHAK SHMULEVICH

Fourier Transform Infrared–Attenuated Total Reflection Nitrate Determination of Soil Pastes Using Principal
Component Regression, Partial Least Squares, and Cross-Correlation

Kenny, A., Katz, A.
Influence of the interfacial transition zone properties on chloride corrosion in reinforced concrete-characterization of ITZ
(2010) Advanced Materials Research, 95, pp. 69-72. 

 

Linker, R., Kenny, A., Shaviv, A., Singher, L., Shmulevich, I.
Fourier transform infrared-attenuated total reflection nitrate determination of soil pastes using principal component regression, partial least squares, and cross-correlation
(2004) Applied Spectroscopy, 58 (5), pp. 516-520. 

 

ספר

 Amit Kenny

The concrete-steel ITZ influence on chloride threshold for corrosion: An experimental research project

196 pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (April 27, 2012), ISBN-10: 3848490706

ISBN-13: 978-3848490707

תתי-קטגוריות

  • בטון
  • קורוזיה
  • בלוג

    מאמרים קצרים (שאינם פרסומים מדעיים רשמיים), דעות ומחשבות בנושאי בטון, קורוזיה וחומרים בכלל.